Jag började att banta vid årsskiftet 2013-2014. Det första året 2014 lyckades jag att tappa bort 16kg. Motivationen var stark: jag ville få ett barn och gynekologen sade att jag borde nå åtminstone viktindex 30. Resultatet var bra eftersom jag har en ätstörningsbakgrund och borde ha bantat högst 1kg per månad.

ÅR  2015 lyckades jag ännu banta 9kg men år 2016 endast 6kg. Nu skulle jag vilja banta 6kg år 2017 och nå 62kg vikt i juni 2019. Ett barn vill jag inte längre ha men hälsan har blivit en stor motivation. Jag har problem med högra knäet. Det blir aldrig friskt igen men ju mindre jag väger, desto bättre mår det.