Många som har hört att jag har bantat över 30kg, frågar mig hur jag lyckades att göra det. Jag har ändrat mina matvanor ganska mycket. Jag äter nästan allt jag ät tidigare men mindre. T.ex tidigare köpte jag en chokladkaka och ät den genast. Nu äter jag 5 bitar och kakan är i skåpet flera veckor utan att jag behöver beröra den.

Också motionerar jag mera än tidigare. Tidigare rastade jag vår hund nu och då. Nu deltar jag i vattengymnastik två gånger om veckan och går till motionsalen också två gånger om veckan. Jag rastar hunden åtminstonen en gång om dagen och cyklar med en ergometer 30 minuter varje dag.

Mig har hjälpt också mycket www.kalorilaskuri.fi, nuvarande www.sulamo.fi. Jag har räknat kalorier nästan hela tiden sedan februari 2014 och gör det fortfarande. Jag hoppas ändå att jag kan sluta det innan juni 2019.