Jag är född i Itis i Kymmeneland. Där talar bara få människor svenska som modersmål så min första kontakt med svenska var i skolan. Jag hade haft en brevvän från Sverige sedan femte klassen och tills sjuans jullov hade jag brevväxlat med Annika på engelska. Då bytte vi ända språk och började brevväxla på svenska. Annika var mycket begåvad i språk och kunde anpassa sin svenska så att jag kunde förstå den utan större problem.

Så gick det att jag lärde mig ingenting i skolan utan jag började läsa och skriva på svenska. Senare fick jag också andra svenska brevvänner och började läsa böcker på svenska. På nian skrev jag ett tjugotal frivilliga långa uppsatser.

Efter gymnasiet slutade jag ganska snart att brevväxla med Annika och mina andra brevvänner. Jag började att studera vid universitet och där måste jag ta ett prov för att visa att jag verkligen kan svenska. Jag har också läst några Harry Potter -böcker på svenska. År 2011 började jag att spela piano vid Arbis men min första lärare var tvåspråkig så jag talade mest finska med henne. Sedan dess har jag haft två svenskatalande lärare med vilka jag var tvungen att tala svenska. Nu har jag igen en tvåspråkig lärare och jag talar mest svenska.

För några år sedan funderade jag på att börja studera vid Social -och kommunalhögskolan. För det måste jag ta ett språkprov. Det gick nog ok men jag var så stressad om provet att jag hade en fyra veckor migren före det så jag tänkte att det kanske inte skulle vara en bra idé. Nu konsentrerar jag mig på pianospel och en diskussionsgrupp vid Arbis. Dessutom spelar vi på Alias med min man och jag tittar på svenska program på Yle Areena. Mera om dem kanske någon annan gång.

I dag var det igen dags för ett nytt rekord, 71,4 kg. Veckans medeltal blev alltså 71,5 kg som är 3,6 kg mindre är vid årsskiftet. :-)